Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 14 văn bản

Nghị định 174/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 13/11/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 64/2007/NĐ-CP

Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày ban hành: 10/04/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 101/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành: 25/02/2004

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 64/1998/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng

Ngày ban hành: 17/08/1998

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực