• Trang chủ
  • Cơ sở dữ liệu tích hợp
  • Phần mềm cấp phép tần số qua mạng

Tra cứu thông tin đăng ký cấp phép hoạt động tàu cá

Tỉnh thành Địa chỉ
Mã khách Trạng thái ký
Tên khách Trạng thái ngưng
CMTND Số tàu

Tra cứu thông tin đăng ký cấp phép phát thanh truyền hình

Tỉnh thành Địa chỉ
Mã khách Tên khách
Trạng thái ngưng