• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ sửa chữa hệ thống bãi đỗ xe tự động tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ sửa chữa hệ thống bãi đỗ xe tự động tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

26/10/2023

Gói thầu " Dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2023"

Gói thầu: Gói thầu "Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2023"

11/09/2023

Lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Dịch vụ tổ chức Hội nghị vô tuyến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (AWG-31)

Gói thầu: Gói thầu "Dịch vụ tổ chức Hội nghị vô tuyến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (AWG-31)

27/03/2023

Dịch vụ bảo hiểm Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu "Dịch vụ bảo hiểm Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện"

19/01/2023

Kết quả trúng thầu gói thầu bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió

10/01/2023

Kết quả trúng thầu gói thầu “Máy chiếu chuyên dụng cho phòng họp tầng 10 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu:

16/12/2022

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động"

Gói thầu:

15/12/2022

Kết quả đấu thầu Gói thầu "Dịch vụ quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện"

Gói thầu:

25/08/2022

Thông báo trúng thầu gói thầu “Thiết bị thay thế trạm kiểm soát V/UHF (trạm cố định) tại Củ Chi” thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 (đợt 03) của Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu “Thiết bị thay thế trạm kiểm soát V/UHF (trạm cố định) tại Củ Chi” thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 (đợt 03) của Cục Tần số vô tuyến điện

22/04/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV-Cần Thơ”

Gói thầu: Gói thầu “Hệ thống màn hình tường chuyên dụng cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV-Cần Thơ”

28/01/2022