• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả trúng thầu gói thầu bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Thuộc gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần thương mại và chuyển giao công nghệ Đông Á

Giá trúng thầu: 497.640.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác