Thông báo phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz

26/10/2023

Thông báo số 246/TB-BTTTT ngày 25/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội năm 2023

17/07/2023

Trung tâm Kỹ thuật Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Các tin đã đưa: