Một số thiết bị vô tuyến điện không có chứng nhận hợp qui, không được sử dụng

21/08/2020

Một số thiết bị vô tuyến điện không có chứng nhận hợp qui được phát hiện tính đến ngày 10/9/2020. (Nếu tổ chức, cá nhân có thắc mắc, đề nghị phản ánh đến email: contact@rfd.gov.vn hoặc điện thoại 024.35564919, máy lẻ 507).

1. Microphone không dây

Hãng Model Hãng Model Hãng Model Hãng Model
AAP  M8-II SHURE SVX88 DVON ACT-9090U SOUNDNOW CX 580U
M-8 SVX-SM88 DV-9999 Takstar TC4R
S-500 U-830 Fivestar FS - 960 TS6700
ANA MI-08B UGX10II FULINDA ST-850D TS6700HH
Pro-X10 UGX20II GRFIS GRFIS IS-187 TS6700PP
Pro-X9 UGX8 Sennheiser SKM9000 TS6800
Audix RAD360 UGX8II HMG audio VIP-555M TS7210P
BBS DS UGX9 JBL SR300 (VM 300) TS7220 H/P
U-1200D UGX9II JK B8 X6 (KTV)
U5000A UR12D K Pro Sound UHF M8 VINA KTV S600 X-Max
BF Audio K-304D+ UR24D MANGO MA-W1000 S680 Pro
BN Audio  BA-1500II UR43 MAXO PROF RVESSIONAL RV-9900 YAYIN U-830
BA-2500II URX10II Musicwave HS 2500i Zenbos MZ-201
Bose BS-888 Raxikol RYW -216 Nanomax Pro FX 2400 MZ-202
Byma SLX-24 SHUPU VCS204 Navison Audio N68 MZ-212
Electro-Voice HT-300 TANMI ACT 3090 OMAGA KV-7288 MZ-216
COK W-700 VilSound VR-830D Paramax Pro 8000 MZ-668
DAPRO K8900 DMX  U-1800        


2. Điện thoại không dây chuẩn DECT, tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

a. Loại điện thoại không dây(điện thoại “mẹ bồng con”) có nhãn "DECT 6.0"

Chủng loại

Model

 AT&T

CL82209; CL 82201; CRL 82312; CL82359; CL82659; CL84200; CL84109; CL84100;

EL51209; EL51210;  EL51359; EL 52100; EL 52110; EL5220; EL52250; EL52345; EL52400; SL82218;   SL82318; SL82558; CL82301; EL52260; EL52209; EL52253; CL81301

EL52253; CL82253; CL82353; CLP99453; EL52251

Curtis

 Curtis

 GE 

 GE

Gfm

C220-3

 Motorola

 L402C; K301,L603M; L302; L512CBT; L903

 

 

 

 

 

 

Panasonic

KX-TG A641;  KX-TGA642;

KX TG 1031; KX-TG1031S; KX-TG1031CS; KX-TG1031B; KX-TG 1032S; KX-TG 1033S; KX TG 1033CS; KX-TG1034S; KX-TG1061; KX-TG1061M;KX-TG1062M; KX TG 1100 CX;

KX-TG220; KX-TG 2432;

KX-TG4011C; KX TG 4011 N; KX-TG 4021; KX-TG4021N; KX TG 4023; KX TG 4023 SK; KX-TG4024N; KX-TG 4031; KX TG 40335; KX-TG4111C; KX-TG4113CB; KX-TG4131CB; KX TG 4221; KX TG 4731; KX-TG 4771;

KX-TG6311E; KX-TG6311S; KX-TG6321CT, KX-TG6321CS; KX-TG6531B;KX TG 6410 C; KX-TG 6431; KX-TG6441; KX-TG6441T; KX TG 6511;  KX-TG 6521C; KX-TG6524; KX-TG6531B; KX-TG 6641C; KX-TG 6441C; KX-TG6471; KX-TG6471S; KX-TG6531; KX-TG6531C; KX-TG6541; KX-TG6671;  KX-TG 6841; KX-TG 6932M;

KX-TG7412CB; KX-TG 7431; KX-TG7641; KX-TG7621B; KX-TG7731S;

KX-TG 8231B; KX-TG 8232B; KX-TG82323B

KX-TG931T; KX-GA 931T; KX-TG 9321;  KX-TG9331T;  KX-TG93331S ; KX-TG 9341T; KX-TG9341S; KX-TG 9343S; KX-TG 9344T; KX-TG9371B; KX-TG 9391T;

KX-TGA101B; KX-TGA470; KX-TGA652, KX-TGA805;

KX-TGC 220; KX-TG 4131; KX-TG 4771C; KX-TG 6411; KX-TG C220; KX-TG D220; KX-TG D530; KX-TG E260; KX-TG F380; KX-TG5441

Philip

CD440 ; CD445; CD450; IC1135A ; SE450FP; VoiIP841 (gọi điện qua internet); CD365

RadioShack

RadioShack

Thomson

28112EE2-A; 2811EE3-A; 28213CE1-A;  28214KE2-A; 28811FE2-A; TC28811FE2A; TC28213EE1-A; 28115FE1-A

 Vtech

6053; 6219-2; 

CS6042; CS6120; CS6128; CS6219-2; CS6229; CS6328-4;  CS6319-2; CS6329; CS6329;  CS6719;

DS6221; DS6221-3;DS3111-2; DS6421;  DS6522-32;

LS6117-19; LS6115-2; LS6117-19; LS6115-2; LS6126-3; LS6225; LS6225-3; LS6425; LS6475-3;

VTECH FS6214-4; VTECH CS6729-3; VTECH 6329-2; CS6199-42; DS6511-2; CS6819-3; VTECH CS5158; VTECH DS6520; VTECH CS 6619-16

 Uniden

D1364; D1680; D1760; D1780; D1788-2;

DECT1363; DECT 1480; DECT 1484; DECT 1560; DECT1560-2; DECT 1580; DECT1660; DECT2060-2W; DECT 2080; DECT2085;  DECT2088-2; DECT2188-5; DECT 2262;D1685; DECT 1588

 

b. Loại điện thoại không dây không ghi  nhãn "DECT 6.0", tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

 Chủng loại

 Model 

 American  

 FC00JNU10659 ; AMERICAN RA2160B

Motorola

L703

OOMA

Modem IP

Plantronics

CT14

Presidian 

Presidian 

Vtech

QF 900015593; CS 6419; L512CBT

CS6114; CS6419-2; CS6429;  CS6519-2; CS6619-2; CS6629-2; CS6629-3

 

3. Thiết bị giám sát em bé (Baby Monitor),tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

 Chủng loại

 Model 

VTech

DM111, DM111-2, DM221, DM221-2, DM221-PU

 

4. Tai nghe không dây:

Chủng loại

 Model 

Jabra

 WHB003BS

 

5. Thiết bị gây nhiễu (không bao gồm thiết bị phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh)

Thiết bị phá sóng định vị GPS ( tiếng Anh: GPS jammer);thiết bị gây nhiễu thông tin di động (thiết bị phá sóng di động, tiếng Anh: mobile phone jammer/ cell phone jammer).