• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Linh kiện phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát”

Gói thầu: Linh kiện rời phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát tần số

10/10/2018

Gói thầu máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

Gói thầu: Gói thầu máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

09/10/2018

Gói thầu máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV

Gói thầu: Gói thầu Máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV

09/10/2018

Gói thầu bảo trì hệ thống thang máy Thyssen

Gói thầu: Gói thầu bảo trì hệ thống thang máy Thyssen

01/10/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Gói thầu “Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

31/07/2018

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

03/05/2018

Gói thầu “Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam”

Gói thầu: Gói thầu “Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam”

06/04/2018

Gói thầu xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản Mobile

Gói thầu: Gói thầu Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile..

01/02/2018

“Thiết bị phòng chống mã độc APT”

Gói thầu: "Thiết bị phòng chống mã độc APT” thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Gói thầu: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

28/12/2017