• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

Quyết định 03/2005/QĐ-BBCVT

24/10/2014

Về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz"

Quyết Định 07/2007/QĐ-BTTTT

24/10/2014

Quyết định số 07/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT

31/03/2014

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 21-960 MHz và 1710-2200 MHz.

Thông tư 26/2010/TT-BTTTT

31/03/2014

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Thông tư 27/2010/TT-BTTTT

31/03/2014

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Các tin đã đưa: