• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo cục

Lãnh đạo Cục

Họ và tên: Ông Đoàn Quang Hoan

Chức vụ: Cục trưởng

Ngày sinh: 12/07/1958

Quê quán: Cẩm Nhượng , Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: (04) 35564922/ số máy lẻ: 306

Email: dqhoan@rfd.gov.vn

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Lâm

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Ngày sinh: 26/10/1962

Quê quán: Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: (04)35565011/ số máy lẻ: 504

Email: lamnn@rfd.gov.vn

Họ và tên: Ông Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Ngày sinh: 25/10/1973

Quê quán: Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: (04) 35564921/ số máy lẻ: 405

Email: tuanlv@rfd.gov.vn​​

Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Thư

Chức vụ: Phó Cục trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực II

Ngày sinh: 20/08/1958

Quê quán: Thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 08.37404179 (309)

Email: thunv@rfd.gov.vn

Họ và tên: Bà Nguyễn Phương Anh

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Ngày sinh: 16/10/1969

Quê quán: Xuân Hoà, Nam Đàn, Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 04.35564927

Email: anhnp@rfd.gov.vn