Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

"Thiết bị phòng chống mã độc APT” thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Dự án: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

28/12/2017

Gói thầu “Thi công xây lắp” thuộc Dự án “Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

12/12/2017

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

07/12/2017

Gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

04/12/2017

Gói thầu Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile..

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

03/11/2017
Xem thêm
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

“Thiết bị phòng chống mã độc APT”

Gói thầu: "Thiết bị phòng chống mã độc APT” thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Gói thầu: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

28/12/2017

Gói thầu Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu: Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

27/12/2017

Gói thầu “Thi công xây lắp” thuộc Dự án “Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ”

Gói thầu: Gói thầu “Thi công xây lắp” thuộc Dự án “Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ”

12/12/2017

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Gói thầu: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF”

07/12/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình”

Gói thầu: Gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình”

06/12/2017
Xem thêm