Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng”

Gói thầu: Gói thầu “Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng”

17/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết bị dự phòng cho hệ thống R&S”

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống RS

17/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu " Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm"

Gói thầu: Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

17/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “ Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội ”

Gói thầu: Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

10/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Quan trắc công trình tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội”

Gói thầu: Gói thầu “Quan trắc công trình tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội”

10/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Dịch vụ làm sạch, an ninh, cung cấp và chăm sóc cây cảnh, quản lý, khai thác và vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Dịch vụ làm sạch, an ninh, cung cấp và chăm sóc cây cảnh, quản lý, khai thác và vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

10/08/2017
Xem thêm