Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "BỘ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN"

02/11/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "BỘ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN". Thời gian từ ngày 01/11/2021 đến ngày 01/01/2022.

Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTTTT

30/09/2021

Danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 đã được công bố tại Quyết định số 1401/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

14/05/2021

Trung tâm Kỹ thuật (Cục Tần số vô tuyến điện) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Các tin đã đưa: