MẪU: Thông báo nhiễu có hại

15/12/2017

Mẫu Thông báo nhiễu có hại.

Một số thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiêm cấm sử dụng tại Việt Nam, vì gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hoạt động hợp pháp

09/09/2016

Một số thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiêm cấm sử dụng tại Việt Nam, vì gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hoạt động hợp pháp, đã được cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý, tính đến ngày 31/12/2017.

Các tin đã đưa: