• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

"Thiết bị phòng chống mã độc APT” thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Dự án: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

28/12/2017

Gói thầu “Thi công xây lắp” thuộc Dự án “Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

12/12/2017

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

07/12/2017

Gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

04/12/2017

Gói thầu Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile..

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

03/11/2017

Gói thầu “Di chuyển hệ thống ăng ten vệ tinh về Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

31/10/2017

Thiết bị phòng chống mã độc APT

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/10/2017

Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, lắp đặt bổ sung bộ điều khiển biến tần”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

06/10/2017

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A”

Dự án: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A

29/09/2017