• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Gói thầu dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

15/10/2018

Gói thầu sửa chữa Card DSP (SN:0831008) trạm TCI Phú Yên

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

02/10/2018

Gói thầu sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

28/09/2018

Gói thầu linh kiện phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018

Gói thầu máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018

Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát GRINTEK (GEW)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018

Gói thầu bảo trì hệ thống thang máy Thyssen

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

30/08/2018

Gói thầu Máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

27/08/2018

Gói thầu “Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

25/05/2018

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/03/2018