• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

24/06/2020

Mua sắm 02 hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, V

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

19/06/2020

Sơn sàn tầng hầm bãi đỗ xe khu B, C

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

29/05/2020

Linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

26/05/2020

Linh kiện dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

26/05/2020

Bảo trì hệ thống máy phát điện dự phòng

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

25/05/2020

Thuê đường truyền kết nối WAN

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2020 (lần 01) của Cục Tần số vô tuyến điện

25/03/2020

Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

23/12/2019

Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

Dự án: Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

13/12/2019

Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo.

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

22/10/2019