• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

Dự án: Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

17/09/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát TCI

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2019

10/09/2019

Sửa chữa card DAQ trạm kiểm soát GEW tại Phong Điền

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

'Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II' và 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II và Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động thuộc gói thầu 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động'

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát Rohde Schwarz

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Linh kiện dự phòng cho hệ thống kiểm soát tần số HF

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

03/09/2019

Linh kiện phục vụ việc sửa chữa các hệ thống kiểm soát

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

28/08/2019