• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

“Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió” thuộc kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2020 (lần 02) của Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

18/11/2020

Dich vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

11/11/2020

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

02/10/2020

Mua sắm thiết bị triển khai mạng LAN Campus tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/10/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen.

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

24/09/2020

Sửa chữa tổng đài điện thoại...

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

10/09/2020

Lắp đặt biển Led.

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

31/08/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen..

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

21/08/2020

Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/08/2020

Cung cấp tổng đài điện thoại

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/08/2020