• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Bảo trì hệ thống máy phát điện dự phòng

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

25/05/2020

Xây dựng hệ thống thông tin điện tử 01 cửa của Cục Tần số vô tuyến điện và Bộ Thông tin và Truyền thông

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/04/2020

Thuê đường truyền kết nối WAN

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2020 (lần 01) của Cục Tần số vô tuyến điện

25/03/2020

Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

23/12/2019

Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

Dự án: Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

13/12/2019

Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo.

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

22/10/2019

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

01/10/2019

Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

Dự án: Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

17/09/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát TCI

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2019

10/09/2019

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

10/09/2019