• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Sửa chữa card DAQ trạm kiểm soát GEW tại Phong Điền

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

'Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II' và 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II và Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động thuộc gói thầu 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động'

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát Rohde Schwarz

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Linh kiện dự phòng cho hệ thống kiểm soát tần số HF

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Thuê dịch vụ đường truyền

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2019

05/09/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW.

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019