• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

“Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió” thuộc kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2020 (lần 02) của Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: Ngày 18/11/2020

Giá bán hồ sơ: 165.000 đồng/gói thầu, đã bao gồm thuế GTGT

Thời gian đóng thầu: 09h ngày 27/11/2020

Nội dung chi tiết