• Trang chủ
  • Hội Nghị Sự Kiện
  • Hội nghị sự kiện năm 2020

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Sáng thứ 5, ngày 04/6/2020

Tầng 10 - Tòa nhà Cục Tần số VTĐ - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - HN

Đại hội Đảng Bộ Cục Tần số Vô tuyến điện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 04/06/2020- 05/06/2020

Tầng 10 - Tòa nhà Cục Tần số VTĐ - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - HN