• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Xây dựng hệ thống thông tin điện tử 01 cửa của Cục Tần số vô tuyến điện và Bộ Thông tin và Truyền thông

Thuộc gói thầu: Xây dựng hệ thống thông tin điện tử 01 cửa của Cục Tần số vô tuyến điện và Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC

Giá trúng thầu: 2.789.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm tám chín triệu đồng chẵn)