• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Đảng, đoàn thể
  • Đoàn thanh niên

Giới thiệu tóm tắt về đoàn thanh niên Cục Tần số Vô tuyến điện

07/11/2014

(rfd.gov.vn)- Đoàn Thanh niên Cục Tần số vô tuyến điện là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập từ năm 1993. Đến tháng 10/2014, Đoàn Thanh niên Cục có 11 Chi đoàn trực thuộc, với tổng số 144 đoàn viên, trong đó có 46 nữ đoàn viên và 37 đảng viên.

Kể từ khi thành lập đến nay (1993-2014), Đoàn Thanh niên Cục Tần số vô tuyến điện đã đạt nhiều thành tích nổi bật và đã được các tổ chức Đoàn cấp trên trao tặng nhiều phần thưởng, như: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Bằng khen của Thành đoàn thành phố Hà Nội, Giấy khen của Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông,…

 

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Tần số vô tuyến điện, nhiệm kỳ 2013 – 2015, gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Chuyên viên, Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế - Bí thư;
2. Bà Đoàn Minh Trang, Phó trưởng Đài Kiểm soát, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I – Phó Bí thư;
3. Ông Dương Hoàng Giang, Chuyên viên, Phòng Tin học, Trung tâm Kỹ thuật - Phó Bí thư.
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Chính sách và Quy hoạch Tần số - Ủy viên Ban chấp hành;
5. Ông Phạm Hoàng Lê, Chuyên viên, Phòng Kiểm tra xử lý, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Ủy viên Ban Chấp hành;
6. Ông Nguyễn Công Quốc Hưng, Chuyên viên Đài Kiểm soát, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II - Ủy viên Ban Chấp hành;
7. Bà Tạ Thị Hà Chung, Chuyên viên Đài Kiểm soát, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III - Ủy viên Ban Chấp hành;
8. Ông Trần Đình Tuân, Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm tra xử lý, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V - Ủy viên Ban Chấp hành; 
9. Ông Lữ Văn Thắng, Chuyên viên, Phòng Kỹ thuật – Thiết bị, Trung tâm Kỹ thuật - Ủy viên Ban Chấp hành;
10. Ông Trần Xuân Sơn - Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII - Ủy viên Ban Chấp hành;
11. Ông Đặng Quốc Cường - Chuyên viên, Phòng Đài kiểm soát, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Ủy viên Ban Chấp hành.