Giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Kiểm soát Tần số

30/11/2018

(rfd.gov.vn)- Sáng ngày 29/11/2018, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã công bố Quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Kiểm soát tần số.

Theo đó, tại Quyết định số 755/QĐ-CTS ngày 28/11/2018 của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ, ông Trương Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Kiểm soát tần số được giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Kiểm soát tần số kể từ ngày 28/11/2018.

Ông Trương Minh Tuấn là Thạc sỹ ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông, sau hơn 15 năm công tác tại Cục, ông Tuấn đã đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng Phòng KSTS, Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực V.

Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Tần số VTĐ Lê Văn Tuấn trao Quyết định cho ông Trương Minh Tuấn

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Tần số VTĐ Lê Văn Tuấn chúc mừng ông Trương Minh Tuấn được giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Kiểm soát tần số.

Phó Cục trưởng đánh giá: Ông Trương Minh Tuấn là người có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đã có kinh nghiệm xử lý nhiều vụ can nhiễu phức tạp; là một trong những cán bộ được quy hoạch vào vị trí Phó Cục trưởng cho các giai đoạn sau này. Trên cơ sở đó, ông Trương Minh Tuấn được Đảng ủy, Lãnh đạo Cục lựa chọn giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Kiểm soát tần số.

Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục đề nghị ông Trương Minh Tuấn trên cơ sở đề cương kế hoạch hành động của mình, với cương vị phụ trách đơn vị, đề ra những công việc và kết quả cụ thể trong 06 tháng, 01 năm tới.

Phó Cục trưởng Lê Văn Tuấn nhấn mạnh: Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhưng nguồn nhân lực hạn hẹp, đòi hỏi công tác kiểm soát tần số cần có sự thay đổi để đạt kết quả tốt hơn, sử dụng hiệu quả hơn các trang thiết bị Cục đã đầu tư, nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu trong thời gian tới. Là đơn vị tham mưu về công tác này, Phòng Kiểm soát tần số cần thường xuyên nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Cục những vấn đề mới, những định hướng mới trong công tác kiểm soát, xử lý can nhiễu. Trong đó có các vấn đề khó liên quan đến giải quyết, xử lý các vụ nhiễu liên quan đến mạng quốc phòng, an ninh,... Đó là các nội dung lớn mà ông Trương Minh Tuấn cần tập trung, nỗ lực để có lời giải đáp, tham mưu kip thời, cụ thể cho lãnh đạo Cục.

Cuối cùng, Phó Cục trưởng mong muốn ông Trương Minh Tuấn cùng tập thể Phòng KSTS đoàn kết vì mục tiêu chung, trên tinh thần phụng sự tổ quốc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hồng Hạnh