Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức Cục Tần số vô tuyến điện năm 2021

23/12/2021

(rfd.gov.vn)- Chiều ngày 21/12/2021, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức năm 2021, với sự tham dự của gần 175 Đại biểu được bầu từ các đơn vị trong toàn Cục. Hội nghị được thực hiện trực tuyến giữa 08 điểm cầu nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Cục trưởng Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Anh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Tiến tới Hội nghị Đại biểu này, 18 đơn vị thuộc Cục đã tổ chức Hội nghị CCVC cấp đơn vị để thảo luận, góp ý cho các báo cáo về các lĩnh vực công tác của Cục, như: Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 và một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2022; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2021; tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và mục tiêu, biện pháp thi đua năm 2022; Báo cáo về kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022; Báo cáo về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của Cục trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021; Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2022; Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục. Kết quả, có hơn 45 ý kiến đề xuất, góp ý từ các đơn vị cơ sở cho những dự thảo báo cáo trên. Phần lớn ý kiến góp ý tập trung vào những vấn đề về các chế độ, chính sách cho người lao động; các biện pháp, hình thức nâng cao chất lượng, môi trường làm việc cho CCVC, NLĐ; về tuyển dụng nhân sự; về kế hoạch đào tạo và các ý kiến góp ý về nội dung chuyên môn cho các báo cáo liên quan.

Cục trưởng Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Hội nghị
Ngay sau phần phát biểu của Cục trưởng Nguyễn Đức Trung kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, các đại biểu đã nghe báo cáo giải trình những ý kiến góp ý, đề xuất của các đơn vị và CCVC, NLĐ tại Hội nghị Đại biểu cấp Cục về vấn đề chi thu tài chính; lương, thưởng cho đối tượng là người lao động hợp đồng của Cục;… và chứng kiến Cục trưởng cùng Chủ tịch Công đoàn Cục ký kết Giao ước thi đua năm 2022.

Trên tinh thần đồng thuận cao, tập thể đại biểu đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân với 07 đồng chí và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2021 với 10 nội dung, như: Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết của CCVC, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cục Tần số vô tuyến điện đảm bảo tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên; thực hiện tốt qui chế dân chủ; tăng cường kỷ luật hành chính, kiên quyết đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác quản lý, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ; không ngừng đổi mới nội dung công tác thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC và người lao động; đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định đối với CCVC và người lao động; chú trọng tạo điều kiện nâng cao trình độ cho CCVC thông qua việc bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học và ngoại ngữ;…

 Cục trưởng Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Thanh tra nhân dân

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Đức Trung đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại nội dung các báo cáo đã thảo luận và triển khai những công việc tiếp theo như đã thống nhất tại Hội nghị. Thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Đức Trung gửi lời cảm ơn đến toàn thể CCVC và người lao động của Cục đã nỗ lực cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành được nhiều việc trong năm 2021. Cục trưởng đồng thời kêu gọi toàn bộ cán bộ CCVCNLĐ Cục tiếp tục phấn đấu lập thành tích nổi bật, khác biệt trong năm 2022 để hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cục Tần số vô tuyến điện vào năm 2023.

Danh sách Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023

Ông Nguyễn Hải Bình

Chuyên viên chính, Phòng Kế hoạch và  Đầu tư

Ông Dương Hoàng Giang

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Tin học, Trung tâm Kỹ thuật

Ông Nguyễn Mạnh Hải

Trưởng phòng Kiểm tra – Xử lý, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I

Ông Vũ Quốc Khánh

Chuyên viên, Phòng Thanh tra

Ông Hoàng Tuấn Nhã

Chuyên viên, Phòng Kiểm tra – Xử lý, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III

Bà Mai Thanh Thủy

Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ

Ông Hồ Lê Tùng

Phó Trưởng phòng Kiểm tra – Xử lý, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I

Hồng Hạnh