Các thiết bị được kết nối mạng sẽ nhiều gấp 3 lần dân số toàn cầu vào năm 2023

25/02/2020

(rfd.gov.vn)- Theo phân tích và dự báo tại Báo cáo Internet hàng năm mới đây của Cisco cho thấy, đến năm 2023, các thiết bị được kết nối mạng trên trái đất sẽ nhiều gấp 3 lần so với dân số toàn cầu. Khoảng một nửa trong số các thiết bị được kết nối đó sẽ là kết nối giữa máy – máy (M2M) và chủ yếu được sử dụng trong các ngôi nhà thông minh và xe ô tô.

Theo nhận định của Cisco thì vào năm 2023 sẽ có 5,3 tỷ người dùng Internet (chiếm 66% dân số toàn cầu), tăng từ 3,9 tỷ ( chiếm 51% dân số toàn cầu) vào năm 2018. Nhưng con số đó còn nhỏ hơn nhiều so với tổng số 29,3 tỷ thiết bị được kết nối mạng vào năm 2023, trong khi đó năm 2018 mới chỉ có 18,4 tỷ thiết bị được kết nối mạng.

Shruti Jain, nhà phân tích cao cấp của Cisco cho biết: “Có rất nhiều sự tăng trưởng vẫn có thể xảy ra từ góc độ người dùng. Kết nối M2M sẽ phát triển một cách phi thường”.

Cisco nhận thấy, trong lĩnh vực di động, khoảng 70% dân số toàn cầu sẽ có kết nối dựa trên mạng di động vào năm 2023, với tổng số thuê bao di động tăng từ 66% dân số năm 2018 lên 71% dân số (5,7 tỷ) vào năm 2023. Trong số đó, khoảng 10% sẽ là kết nối 5G vào cuối giai đoạn dự báo, với số lượng thiết bị di động toàn cầu tăng từ 8,8 tỷ trong năm 2018 lên 13,1 tỷ, trong đó 1,4 tỷ là kết nối 5G.

Danh mục thiết bị di động tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo là các thiết bị M2M, với các thiết bị M2M di động dự kiến​​sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 30% đến năm 2023. Loại thiết bị được kết nối tăng trưởng nhanh thứ hai là điện thoại thông minh, được dự đoán có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7%.

Tốc độ của mạng di động toàn cầu hiện tại không nhanh hơn tốc độ mạng có dây nhưng Cisco hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ cải thiện tốc độ để nhanh hơn mạng có dây. Tốc độ mạng băng rộng cố định được dự báo sẽ tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 45,9 Mbps năm 2018 lên 110,4 Mbps vào năm 2023 trong khi đó tốc độ mạng di động dự kiến​​sẽ tăng gấp ba, từ mức trung bình 13,2 Mbps vào năm 2018 lên 43,9 Mbps vào năm 2023.

Shruti Jain lưu ý rằng, khi tốc độ mạng di động tiếp cận với tốc độ các mạng có dây, nó sẽ mở ra những khả năng mới cho các ứng dụng di động. Lúc đó, tốc độ mạng di động sẽ tiến rất gần với tốc độ của Wi-Fi và băng thông rộng có dây, với tốc độ đạt được như vậy nó có thể hỗ trợ cho rất nhiều ứng dụng và trải nghiệm mới.

Trong khi đó, tốc độ 5G được dự đoán sẽ nhanh hơn 13 lần so với tốc độ kết nối di động trung bình và đạt 575 Mbps vào năm 2023.

Shruti Jain nhận định rằng, trong khi 4G hướng đến điện thoại thông minh và truy cập thông tin động thông qua các thiết bị đó thì 5G đại diện cho các mục đích sử dụng hoàn toàn mới, đặc biệt là trong việc phát triển và thúc đẩy các trường hợp sử dụng kinh doanh cho kết nối M2M thông qua khả năng hỗ trợ mạng có mật độ thiết bị cao và công nghệ tạo nhiều mạng ảo bằng một mạng 5G vật lý duy nhất (network slicing). Tuy nhiên, Cisco cũng cho rằng các mạng diện rộng công suất thấp (LPWA) là rất quan trọng đối với M2M cho đến khi 5G có thể hỗ trợ hiệu quả về mặt chi phí cho cả khả năng và tốc độ dữ liệu của thiết bị cấp cao và cấp thấp và Cisco cũng dự đoán kết nối LPWA sẽ tăng từ khoảng 2,5% trong năm 2018 lên 14% (1,9 tỷ) vào năm 2023.

Cisco còn đưa ra một số nhận định như:

- Số lượng thiết bị trên mỗi người sẽ tiếp tục tăng, từ 2,4 thiết bị được nối mạng trên đầu người vào năm 2018 lên 3,6 thiết bị vào năm 2023.

- Số điểm truy cập Wi-Fi công cộng sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2023, lên gần 628 triệu điểm.

- Gần 300 triệu ứng dụng di động sẽ được tải xuống vào năm 2023, trong đó những ứng dụng phổ biến nhất là các ứng dụng truyền thông xã hội, trò chơi và kinh doanh.

- Tác động của người sử dụng dữ liệu di động hàng đầu đang giảm dần. Xét trên phạm vi toàn cầu, Cisco nhận thấy rằng, 1% người dùng dữ liệu di động hàng đầu chiếm 5% dữ liệu di động vào năm 2019. Điều đó đã giảm đáng kể kể từ năm 2010, khi 1% người dùng di động hàng đầu chiếm 52% lượng dữ liệu di động.

 

Duy Kiên (dịch theo rcrwireless.com)