Cục Tần số vô tuyến điện thay đổi địa điểm làm việc

(rfd.gov.vn)- Kể từ ngày 30/5/2016, Cục Tần số vô tuyến điện chuyển về làm việc tại Trụ sở chính số 115 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị trí của các đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện tại tòa nhà như sau:

Tầng 21: Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục, Văn thư Cục.

Tầng 22: Văn phòng Cục, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tài chính - Kế toán.

Tầng 23: Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số, Phòng Ấn định và Cấp phép tần số.

Tầng 24: Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thanh tra, Phòng Kiểm soát tần số.

Tầng 25: Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế, Văn phòng Đảng ủy Cục, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I.

Tầng 26 và tầng 27: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I.

Tầng 3: Trung tâm Kỹ thuật.

Tầng 2: Phòng Lưu trữ tài liệu (Văn phòng Cục).

Tầng 1: Phòng đo EMC.

Cục Tần số vô tuyến điện trân trọng thông báo./.