Các loại điện thoại không dây sử dụng công nghệ DECT đã công bố hợp quy, được sử dụng tại Việt Nam.

Để biết các loại điện thoại không dây sử dụng công nghệ DECT đã công bố hợp quy, được sử dụng tại Việt Nam, quý khách hàng truy cập vào đây; chọn mục “Công bố hợp quy” và nhập một trong các thông tin theo yêu cầu để tra cứu.

Hoặc liên hệ với Cục Viễn thông.