Cục Tần số vô tuyến điện công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

27/03/2015

(rfd.gov.vn)- Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/3/2015, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã ký Quyết định số 55/QĐ-CTS, công bố Hệ thống Quản lý chất lượng của Cục Tần số VTĐ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Bản công bố ghi rõ: Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Tần số vô tuyến điện phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh tần số vô tuyến điện.

Hệ thống QLCL của Cục Tần số VTĐ được xây dựng, áp dụng và được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào năm 2009; từ năm 2012 được cấp chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn 9001:2008.

Xem chi tiết Quyết định 55/QĐ-CTS ngày 05/3/2015 tại đây

Nguyễn Phong

Tải về tại đây