Đoàn công tác của Cục Tần số VTĐ làm việc tại Sở TTTT tỉnh Thừa Thiên Huế

30/07/2015

Sáng ngày 28/7/2015, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan và đoàn công tác của Cục Tần số VTĐ đã đến thăm và làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Lê Sỹ Minh - Giám đốc, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở đã làm việc với đoàn.

Ban hành Thông tư hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất

27/07/2015

Ngày 21/7/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC, hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2015.

Ban hành Thông tư hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất

27/07/2015

Ngày 21/7/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC, hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2015.

Về Lĩnh vực Thông tin vô truyến ITU-R (phần 2)

01/07/2015

Hoạt động của ITU-R thông qua các Hội nghị vô tuyến thế giới WRC và Ủy Ban thể lệ vô tuyến điện được thể hiện rõ hơn thông qua cấu trúc của ITU-R

Phổ tần cho công nghệ di động băng rộng HSPA: băng tần chính và băng tần mở rộng.

10/03/2009

Sự phát triển của các ứng dụng di động và sự thành công vượt bậc của HSPA trên toàn cầu tiếp tục dẫn đến những yêu cầu về dịch vụ và phổ tần. Các ứng dụng di động đang phát triển cả về lượng lẫn về chất.