Cảm xúc của chị em Cục Tần số vô tuyến điện trong ngày phụ nữ 20/10

31/10/2014

Như đã hen, cứ đến mùa thu chị em Cục Tần số vô tuyến điện lại nao nao chờ đón một ngày trọng đại của mình, ngày lẽ phụ nữ Việt Nam 20/10. Năm nay ngày lễ đó được chờ đón trong không khí vui tươi, phấn khởi của người Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ Đô

Hệ thống nhận diện tự động (AIS)

13/05/2014

Theo thông tư số 19/2013/TT-BTTTT ngày 02/12/2013 về việc quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng, trong đó quy định tần số 161,975 MHz và 162,025 MHz là các tần số AIS1 và AIS2, được sử dụng đối với cácmáy phát tìm kiếm và cứu nạn AIS (AIS-SART) trong hoạt độngtìm kiếm và cứu nạn (AIS: là hệ thống nhận dạng tựđộng hàng hải để trao đổi thông tin giữa tàuthuyền với tàu thuyền và giữa tàu thuyền với bờ). Bài viết này giới thiệu sơ lược các vấn đề cơ bản và tổng quan các chức năng của hệ thống AIS hàng hải[1].

Phổ tần cho công nghệ di động băng rộng HSPA: băng tần chính và băng tần mở rộng.

10/03/2009

Sự phát triển của các ứng dụng di động và sự thành công vượt bậc của HSPA trên toàn cầu tiếp tục dẫn đến những yêu cầu về dịch vụ và phổ tần. Các ứng dụng di động đang phát triển cả về lượng lẫn về chất.