​

Tập huấn, phổ biến các quy định mới của Nhà nước về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện tại tỉnh Quảng Nam

23/10/2014

Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền pháp luật năm 2014 với các Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 16 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 160 đại biểu là các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện và cán bộ các phòng Văn hóa Thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến dự Hội nghị có bà Phạm Thị Ngọc Quyên – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cùng đại diện các phòng tham mưu, chức năng của Sở và Trung tâm III.

Hệ thống nhận diện tự động (AIS)

13/05/2014

Theo thông tư số 19/2013/TT-BTTTT ngày 02/12/2013 về việc quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng, trong đó quy định tần số 161,975 MHz và 162,025 MHz là các tần số AIS1 và AIS2, được sử dụng đối với cácmáy phát tìm kiếm và cứu nạn AIS (AIS-SART) trong hoạt độngtìm kiếm và cứu nạn (AIS: là hệ thống nhận dạng tựđộng hàng hải để trao đổi thông tin giữa tàuthuyền với tàu thuyền và giữa tàu thuyền với bờ). Bài viết này giới thiệu sơ lược các vấn đề cơ bản và tổng quan các chức năng của hệ thống AIS hàng hải[1].

Phổ tần cho công nghệ di động băng rộng HSPA: băng tần chính và băng tần mở rộng.

10/03/2009

Sự phát triển của các ứng dụng di động và sự thành công vượt bậc của HSPA trên toàn cầu tiếp tục dẫn đến những yêu cầu về dịch vụ và phổ tần. Các ứng dụng di động đang phát triển cả về lượng lẫn về chất.