Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I

18/12/2017

(rfd.gov.vn)- Chiều nay, ngày 18/12/2017, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I thuộc Cục Tần số VTĐ.

Theo đó, tại Quyết định số 835/QĐ-CTS ngày 15/12/2017 của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ, bà Đặng Thị Phong Thủy, Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I, được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I.

Bà Đặng Thị Phong Thủy là Thạc sĩ Kỹ thuật VTĐ thông tin liên lạc; bắt đầu công tác tại Cục từ tháng 11 năm 1993. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí trên, bà Thủy từng là Phó Trưởng Phòng Ấn định và Cấp phép tần số; Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm I thuộc Cục.

Cục trưởng Đoàn Quang Hoan trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Đặng Thị Phong Thủy.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan chúc mừng bà Đặng Thị Phong Thủy được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I và chúc mừng Trung tâm I được kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Cục trưởng bày tỏ mong muốn ở cương vị mới, sau các vị trí công tác đã trải qua và những kinh nghiệm tích lũy được, bà Đặng Thị Phong Thủy sẽ có đóng góp tốt hơn, nhiều hơn cho sự phát triển của Cục nói chung và Trung tâm I nói riêng. Cục trưởng đồng thời đề nghị các cán bộ chủ chốt trong Cục và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Trung tâm I hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để bà Thủy hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

“Tất cả cùng hướng đến mục đích xây dựng Cục ngày càng phát triển, càng lớn mạnh; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành thông tin và truyền thông và của xã hội” – Cục trưởng nhấn mạnh.

Hồng Hạnh