Hai cán bộ Cục Tần số vô tuyến điện được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu của ITU

28/10/2019

(rfd.gov.vn)- Tại Hội nghị Hội đồng Thông tin vô tuyến (RA-19) được tổ chức từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019 ở Ai Cập, hai cán bộ Cục Tần số vô tuyến điện đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch 02 Nhóm Nghiên cứu của ITU.

Theo đó, ông Phùng Nguyên Phương – Trưởng phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu số 4; ông Lê Thái Hòa – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, được tái bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu số 1 của ITU-R.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại ITU, các Nhóm Nghiên cứu được xem như là hạt nhân trong các hoạt động. Kết quả nghiên cứu của các Nhóm giúp Cơ quan Quản lý các nước đưa ra các quyết định về quản lý, sử dụng tần số cũng như định hướng phát triển công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực thông tin vô tuyến trong nhiều năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng và hiệu quả hoạt động của các Nhóm Nghiên cứu. Nhóm Nghiên cứu số 4 của ITU-R có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thông tin vệ tinh. Đây là Nhóm Nghiên cứu có nhiều chương trình nghị sự chuẩn bị cho Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới. Nhóm Nghiên cứu số 1 của ITU-R chịu trách nhiệm triển khai các nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực của quản lý tần số, kiểm soát và xử lý can nhiều. Các kết quả của Nhóm giúp ích rất nhiều cho các nước trong công tác quản lý tần số.

Việc hai cán bộ của Cục Tần số vô tuyến điện được bầu làm Phó Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu của ITU-R tiếp tục khẳng định sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực của các Chuyên gia của Cục Tần số VTĐ cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam vào hoạt động của ITU-R.

Cũng tại RA-19, Hội nghị đã tổ chức lễ tưởng niệm những Chuyên gia có nhiều đóng góp cho ITU-R, nay đã qua đời. Cố Cục trưởng đầu tiên của Cục Tần số vô tuyến điện Lưu Văn Lượng được bạn bè, đồng nghiệp các nước trân trọng tưởng nhớ vì những cống hiến cho cộng đồng quốc tế và vai trò quan trọng đặt nền móng cho lĩnh vực quản lý tần số và sự phát triển nhanh chóng của thông tin vô tuyến tại Việt Nam từ năm 1993.

Được diễn ra trước Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới (WRC), RA có nhiệm vụ xem xét phê chuẩn, sửa đổi hoặc loại bỏ các Khuyến nghị và Nghị quyết của ITU-R; bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch các Nhóm Nghiên cứu của ITU-R; quyết định về cơ cấu tổ chức và chương trình làm việc của các Nhóm Nghiên cứu. Các kết của của Hội nghị sẽ là định hướng cho sự phát triển của công nghệ và hoạt động nghiên cứu của các Nhóm Nghiên cứu trong ITU-R trong giai đoạn tiếp theo.     
RA-19 đã bầu ra Chủ tịch các Nhóm Nghiên cứu, bao gồm:

Nhóm Nghiên cứu 1: Ông W. Sayed – Ai Cập

Nhóm Nghiên cứu 3: Bà C.D. Wilson – Úc

Nhóm Nghiên cứu 4: Ông V. Strelets – Nga

Nhóm Nghiên cứu 5: Ông M. Fenton – Anh

Nhóm Nghiên cứu 6: Tiến sĩ Y. Nishida – Nhật Bản

Nhóm Nghiên cứu 7: Ông J. Zuzek – Mỹ

Nhóm RAG: Ông D.O. Obam – Kenya

Nhóm CPM: Bà C.-L. Cook - Canada

Nhóm CCV: Ông Ch. Rissone - Pháp

 

Nguyễn Ngọc Cảnh – Phòng HT&PHQT