Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

18/09/2015

(rfd.gov.vn)- Ngày 03/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay thế Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003.

Nghị định này quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Công chức Cục Tần số VTĐ phối hợp với bộ đội Biên phòng kiểm tra và hướng dẫn chủ phương tiện đường thủy làm thủ tục đăng ký cấp GP tần số. Ảnh TT.

Một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tần số vô tuyến điện được quy định tại Nghị định 71/2015/NĐ-CP gồm: Nghiêm cấm hành vi thu phát vô tuyến điện ở khu vực hạn chế hoạt động, vùng cấm trong khu vực biên giới biển (Điều 4); người Việt Nam điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên giới biển phải mang theo Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (Điều 6); tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới biển phải có Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp; Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện theo quy định pháp luật (Điều 8).

Bên cạnh việc quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, các UBND các cấp ven biển trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, Nghị định 71/2015/NĐ-CP quy định: Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc quyền khi hoạt động trên biển phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển để hỗ trợ khi cần thiết và phối hợp tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

Xem chi tiết Nghị định 71/2015/NĐ-CP  tại đây  

Thiện Quý