Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian

Thiết bị không phải cấp phép,sử dụng có điều kiện

Lĩnh vực: Thiết bị sử dụng có điều kiện  

Thời gian: 06/09/2014

Nội dung

A. Qui định chung

B.Trách nhiệm của người sử dụng

C. Những băng tần số được sử dụng với một số điều kiện nhất định

D. Các thiết bị được sử dụng với một số điều kiện nhất định

I. Phương tiện nghề cá

II. Điện thoại không dây

III. Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và hệ thống đo lượng dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

IV. Thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID)

V. Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến

VI. Tai nghe không dây (Micro phone)

VII. Điều khiển từ xa

VIII. Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

A.Qui định chung

Thiết bị không phải cấp phép là các thiết bị được hoạt động với một số điều kiện nhất định do Bộ Thông tin Truyền thông công bố, người sử dụng thiết bị này không phải xin cấp giấy phép, không phải nộp phí sử dụng tần số, nhưng phải tuân thủ theo đúng các điều kiện.

- Các thiết bị này khi sử dụng không được gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phải chấp nhận nhiễu từ các thiết bị vô tuyến điện khác.

- Trong trường hợp thiết bị gây ra nhiễu có hại thì phải ngừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi can nhiễu đã được khắc phục.

- Phải chấp nhận nhiễu do các thiết bị ứng dụng trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) gây ra khi dùng chung các băng tần sau đây dành cho ISM:

a)Băng tần 13,553 ¸ 13,557 MHz;

b)Băng tần 26,957 ¸ 27,283 MHz;

c)Băng tần 40,66 ¸ 40,70 MHz;

d)Băng tần 2400 ¸ 2483 MHz;

- Việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị phải tuân theo các quy định của pháp luật về nhập khẩu, chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn.

B. Trách nhiệm của người sử dụng

I. Tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, khai thác theo quy định và không phải xin giấy phép tần số vô tuyến điện.

II. Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị vô tuyến điện không đáp ứng được các điều kiện về kỹ thuật và khai thác theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông.

C. Những băng tần số được sử dụng với một số điều kiện nhất định

Những tần số trong các băng tần này có thể sử dụng cho một số loại thiết bị nhất định với một số điều kiện nhất định mà không phải xin GP.

D. Các thiết bị được sử dụng với một số điều kiện nhất định

I. Thiết bị trên phương tiện nghề cá:

Được sử dụng có điều kiện các kênh tần số và phải tuân theo những quy định cụ thể sau:

1. Điều kiện phát xạ

+ Trong trường hợp sử dụng phương thức phát thoại đơn biện: Công suất phát không được vượt quá 25W và độ rộng băng tần cần thiết không được vượt quá 3kHz.

+ Trong trường hợp sử dụng phương thức phát thoại song biên: Công suất phát không được vượt quá 10W và độ rộng băng tần cần thiết không vượt quá 6kHz.

+ Trong trường hợp sử dụng phương thức phát thoại điều tần hoặc điều pha: Công suất phát không được vượt quá 10W và độ rộng băng tần cần thiết không được vượt quá 16kHz

2. Các điều kiện khác:

Điều kiện sử dụng kênh an toàn, cứu nạn

a. Trong trường hợp khẩn cấp, gây nguy hiểm đến tính mạng và phương tiện trên biển, ngoài việc sử dụng kênh 9( dành riêng phục vụ thông tin an toàn cứu nạn), tổ chức cá nhân khi gửi thông tin hoặc tín hiệu cấp cứu còn có thể phát sóng để thu hút sự chú ý trên bất cứ kênh nào theo bảng phân kênh tần số.

b. Khi nhận được thông tin, tín hiệu cấp cứu, caá đài vô tuyến điện phải lập tức ngừng phát sóng trên tần số có khả năng gây nhiễu cho thông tin cấp cứu và phải liên tục lắng nghe trên tần số phát gọi cấp cứu; trả lời và thực hiện ngay mọi hỗ trựo cần thiết, đồng thời thông báo cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn.

Điều kiện sử dụng kênh gọi:

a.Kênh gọi (kênh 11 và 19) chỉ dùng để thiết lập cuộc gọi giữa các phương tiện nghề cá.

b.Kênh gọi chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 1 phút. Đài gọi xưng tên và gọi tên của đài bị gọi (lặp đi lặp lại 3 lần) trên kênh gọi. Ngay sau khi nhận được tín hiệu trả lời của đài bị gọi, đài gọi chủ động chỉ định kênh liên lạc để hai đài cùgn chuyển sang làm việc ở kênh liên lạc; không được liên lạc ở kênh gọi.

Điều kiện sử dụng kênh liên lạc

a.Kênh liên lạc được lựa chọn trong số 37 kênh theo Bảng phân kênh tần số (từ các kênh an toàn, cứu nạn và kênh gọi). Trong quá trình làm việc nếu bị nhiễu do đài khác gây ra, có thể chuyển đổi sang kênh liên lạc khác để tránh nhiễu.

b.Kênh liên lạc chỉ được sử dụgn trong khoảng thời gian tối đa 5 phút, trường hợp phải kéo dài thời gian thì sau khi liên lạc được 5phút phải tạm ngừng một phút rồi mới tiếp tục liên lạc

Nghiêm cấm: Người sử dụgn thiết bị phát sóng vô tuyến điện không được có các hành vi sau:

a.Sử dụng công suất vượt quá mức công suất phát hạn chế đã quy định

b.Gây nhiễu có hại cho kênh an toàn, cứu nạn

c.Dùng kênh an toàn, cứu nạn cho mục đích thiết lập cuộc gọi và liên lạc

d.Dùng kênh gọi cho mục đích liên lạc (trừ thông tin cấp cứu)

e.Chiếm dụng kênh liên lạc liên tục vượt quá thời gian 5 phút hoặc phát bất kỳ một sóng mang nào xem giữa các cuộc gọi.

f.Phát tín hiệu gọi, tín hiệu nhận dạng liên tục, lặp đi lặp lại trên kênh gọi vượt quá thời gian 1 phút.

g.Phát tín hiệu nhận dạng đồng thời trên hai hoặc nhiều tần số khi chỉ liên lạc với một đài khác.

Nội dung Quyết định 09/2006

II. Điện thoại không dây

Được sử dụng có điều kiện tại các băng tần:

Khối trung tâm                 Khối di động

43,71 ÷ 44,00 MHz;        48,75 ÷ 49,51 MHz;

46,60 ÷ 46,98 MHz         49,66 ÷ 50 MHz

821 ÷ 822 MHz                924 ÷ 925 MHz

Và phải tuân theo những quy định cụ thể sau:

1.Điều kiện phát xạ:

Phát xạ chính:

Công suất phát của phát xạ chính không được lớn hơn các giá trị tương ứng với các băng tần cụ thể như sau.

183 mW ERP tại các băng tần 43,71 ÷ 44,00 MHz; 48,75 ÷ 49,51 MHz; 46,60 ÷ 46,98 MHz; 49,66 ÷ 50 MHz; 821 ÷ 822 MHz; 924 ÷ 925 MHz.

Phát xạ giả:

Tại các băng tần 43,71 ÷ 44,00 MHz; 48,75 ÷ 49,51 MHz; 46,60 ÷ 46,98 MHz; 49,66 ÷ 50 MHz; 821 ÷ 822 MHz; 924 ÷ 925 MHz: Độ suy giảm phát xạ giả so với phát xạ chính không được nhỏ hơn 32 dBc ở cự ly 3 m.

2. Các điều kiện khác:

Các thiết bị điện thoại không dây chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).  

III. Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

MICS được sử dụng có điều kiện tại băng tần 402 ÷ 405 MHz khi độ rộng kênh chiếm dụng không được lớn hơn 300 kHz và phải có ít nhất 9 kênh tần số được phân bố trên toàn bộ đoạn băng tần 402 ÷ 405 MHz.

MITS được sử dụng có điều kiện băng tần 403,5 ÷ 403,8 MHz

Và phải tuân theo những quy định cụ thể:

1. Điều kiện về phát xạ:

Phát xạ chính:

Thiết bị MICS: Công suất ERP của phát xạ chính không được lớn hơn 25 mW.

Thiết bị MITS: Công suất ERP của phát xạ chính không được lớn hơn 100 nW.

Phát xạ giả:

Chế độ hoạt động:

+ Tần số 47 MHz<= f <= 74 MHz; 87,5 MHz<= f <= 118 MHz; 174 MHz<= f <= 230 MHz; 470 MHz<= f <= 862 MHz: 4nW

+ Các tần số khác dưới 1000 MHz: 250 nW

+ Các tần số f > 1000 MHz: 1mW

Chế độ chờ:

+Tần số f <=1000 MHz: 2 nW

+Tần số f > 1000 MHz: 20 nW

2. Các điều kiện khác.

Thiết bị MICS phải dùng giao thức truyền dẫn sau khi nghe (Listen Before Transmit).

Thiết bị MICS chỉ được phát khi có sự điều khiển từ bên ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp, khi phát hiện các sự cố có thể gây nguy hiểm cho tính mạng hoặc sức khoẻ của người bệnh, thiết bị MICS được phép truyền số liệu tức thời.

4.Thiết bị nhận dạng vô tuyến(RFID – Radio Frequency Identify Device)

Được sử dụng có điều kiệntại các băng tần:

13,553 ÷ 13,567 MHz với tần số trung tâm là 13,56 MHz

433,05 ÷ 434,79 MHz với tần số trung tâm là 433,92 MHz

866 ÷ 868 MHz với tần số trung tâm của kênh thứ n được tính theo công thức: 865,9 MHz + 0,2 MHz * n; n = 1 ÷ 10

920 ÷ 925 MHz với băng thông 20 dB lớn nhất cho phép của kênh nhảy tần là 500 kHz

Và phải tuân theo những quy định cụ thể:

1. Điều kiện về phát xạ.

   Phát xạ chính: Công suất phát của phát xạ chính không được lớn hơn các giá trị tương ứng với các băng tần cụ thể như sau:

4,5 mW ERP tại băng tần 13,553 ÷ 13,567 MHz.

10 mW ERP tại băng tần 433,05 ÷ 434,79 MHz

500 mW ERP tại băng tần 866 ÷ 868 MHz; 920 ÷ 925 MHz.

Phát xạ giả:

Tại băng tần 13,553 ÷ 13,567 MHz:

Chế độhoạt động:

-Tần số 9 kHz<= f <= 10 MHz: 27 dBμA/m giảm 3dB /8 độ chia

-Tần số 10 MHz<= f <= 30 MHz: -3,5 dB μA/m

-Tần số 47 MHz<= f <= 74 MHz; 87,5 MHz<= f <= 118 MHz; 174 MHz<= f <= 230 MHz; 470 MHz<= f <= 862 MHz: 4nW

-Các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz: 250 nW

Chế độ chờ:

-Tần số 9 kHz<= f <= 10 MHz: 6 dB μA/m giảm 3dB /8 độ chia

-Tần số 10 MHz<= f <= 30 MHz: -24,5 dB μA/m

-Tần số 30 MHz<= f <=1000 MHz: 2 nW

Tại băng tần 433,05÷ 434,79 MHz; 866 ÷ 868MHz;920 ÷ 925 MHz: độ suy giảm phát xạ giả so với phát xạ chính không được nhỏ hơn 32 dBc tại khoảng cách 3m.

2. Các điều kiện khác.

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động trong băng tần 920 ÷ 925 MHz phải sử dụng phương pháp điều chế trải phổ nhảy tần.

V.Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến

Được sử dụng có điều kiện tại các băng tần:

13,553 ÷ 13,567MHz

29,7 ÷ 30,0 MHz

146,35÷ 146,5 MHz

240,15 ÷ 240,3 MHz

300 ÷ 300,33 MHz

314,7 ÷ 315 MHz

444,4 ÷ 444,8 MHz

Và phải tuân theo những quy định cụ thể:

1. Điều kiện về phát xạ:

Phát xạ chính: Công suất phát của phát xạ chính không được lớn hơn các giá trị tương ứng với các băng tần cụ thể như sau:

4,5 mW ERP tại băng tần 13,553 ÷ 13,567 MHz.

100mW ERP tại các băng tần 29,7 ÷ 30,0 MHz; 146,35 ÷ 146,5 MHz; 240,15 ÷ 240,3 MHz; 300 ÷ 300,33 MHz; 314,7 ÷ 315 MHz; 444,4 ÷ 444,8 MHz.

Phát xạ giả:

Tại băng tần 13,553 ÷ 13,567 MHz:

Chế độ hoạt động:

-Tần số 9 kHz<= f <= 10 MHz: 27 dBμA/m giảm 3dB /8 độ chia

-Tần số 10 MHz<= f <= 30 MHz: -3,5 dB μA/m

-Tần số 47 MHz<= f <= 74 MHz; 87,5 MHz<= f <= 118 MHz; 174 MHz<= f <= 230 MHz; 470 MHz<= f <= 862 MHz: 4nW

-Các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz: 250 nW

Chế độ chờ:

-Tần số 9 kHz<= f <= 10 MHz: 6 dB μA/m giảm 3dB /8 độ chia

-Tần số 10 MHz<= f <= 30 MHz: -24,5 dB μA/m

-Tần số 30 MHz<= f <=1000 MHz: 2 nW

Tại các băng tần 29,7 ÷ 30,0 MHz; 146,35 ÷ 146,5 MHz; 240,15 ÷ 240,3 MHz; 300 ÷ 300,33 MHz; 314,7 ÷ 315 MHz; 444,4 ÷ 444,8 MHz: Độ suy giảm phát xạ giả so với phát xạ chính không nhỏ hơn 40 dBc ở đầu ra của máy phát.

VI. Tai nghe không dây - Micro phone

Được sử dụng có điều kiện tại các băng tần sau:

40,66 ÷ 40,70 MHz

88 ÷ 108 MHz

182,025 ÷ 182,975 MHz

217,025 ÷ 217,975 MHz

218,025 ÷ 218,475 MHz

482,19 ÷ 488,00 MHz

Phân kênh và độ rộng kênh tần số:

Đoạn băng tần 482,19 ÷ 488,00 MHz được phân kênh với tần số trung tâm như sau:

482,19 MHz

483,24 MHz

483,42 MHz

487,00 MHz

488,00 MHz

Tại các đoạn băng tần còn lại: độ rộng kênh không được lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi các đoạn băng tần được phép hoạt động tại điểm nêu tại điểm này và phải tuân theo những quy định cụ thể

1. Điều kiện về phát xạ.

Phát xạ chính: Công suất phátcủa phát xạ chính không được lớn hơn các giá trị tương ứng với các băng tần sau:

100 mW ERP trong băng tần 40,66 ÷ 40,70 MHz.

3mW ERP trong băng tần 88 ÷ 108 MHz.

30 mW ERP trong các băng tần còn lại.

Phát xạ giả:

Tại băng tần 88 ÷ 108 MHz: Độ suy giảm phát xạ giả so với phát xạ chính không nhỏ hơn 32dBc ở cự ly 3m.

Tại các băng tần 40,66 ÷ 40,70 MHz; 182,025 ÷ 182,975 MHz; 217,025 ÷ 217,975 MHz; 218,025 ÷ 218,475 MHz; 482,19 ÷ 488,00 MHz: Độ suy giảm phát xạ giả so với phát xạ chính không nhỏ hơn 40 dBc ở đầu ra của máy phát

VII. Điều khiển từ xa

Được sử dụng có điều kiện tại các băng tần sau:

26,957 ÷ 27,283 MHz

29,7 ÷ 30,0 MHz

40,66 ÷ 40,70 MHz

72,00 ÷ 72,99 MHz (chỉ dùng cho điều khiển mô hình máy bay)

433,05 ÷ 434,79 MHz

Và phải tuân theo những quy định cụ thể:

1.Điều kiện về phát xạ.

Phát xạ chính: Công suất phát hoặc cường độ trường của phát xạ chính không được lớn hơn các giá trị tương ứng với các băng tần sau:

100 mW ERP trong băng tần 26,957 ÷ 27,283 MHz; 29,7 ÷30,0 MHz; 40,66 ÷ 40,70 MHz

1 W ERP trong băng tần 72,00 ÷ 72,99 MHz (chỉ dùng cho điều khiển mô hình máy bay)

10 mW ERP trong băng tần 433,05 ÷ 434,79 MHz

Phát xạ giả:

Trong băng tần 26,957 ÷ 27,283 MHz; 29,7 ÷ 30,0 MHz; 40,66 ÷ 40,70 MHz; 72,00 ÷ 72,99 MHz; 433,05 ÷ 434,79 MHz: Độ suy giảm phát xạ giả so với phát xạ chính không được nhỏ hơn 40 dBc ở đầu ra của máy phát.

VIII.Thiết bị mạng nội bộ không dâyWLAN

Được sử dụng có điều kiện tại các băng tần:

2400 ÷ 2483,5 MHz

5150 ÷ 5250 MHz

5250 ÷ 5350 MHz

Và phải tuân theo những quy định cụ thể:

1. Điều kiện về phát xạ.

Phát xạ chính: Công suất phát và mật độ phổ công suất của phát xạ chính không được lớn hơn các giá trị tương ứng với các băng tần cụ thể như sau:

100 mW EIRP trong băng tần 2400 ÷ 2483,5 MHz và 100 mW/100 KHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế FHSS hoặc 10 mW/1 MHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế khác

200 mW EIRP và 10 mW/MHz trong băng tần 5150 ÷ 5250 MHz

200 mW EIRP và 10 mW/MHz trong băng tần 5250 ÷ 5350 MHz

Phát xạ giả: Thiết bị WLAN khi hoạt động tại các băng tần trên phải tuân thủcác giới hạn phát xạ giả:

Tại băng tần 2400 ÷ 2483,5 MHz:

Phát xạ giả băng hẹp:

Chế độ hoạt động: Công suất phát xạ giả không vượt quá các giá trị tương ứng dưới đây.

+Các tần số 30 MHz<= f <= 1 GHz: -36 dBm

+Các tần số 1,8 MHz<= f <= 1,9 GHz; 5,15 GHz <= f <=5,3 GHz : -47 dBm

+Các tần số khác trong khoảng1 GHz<= f <= 12,75 GHz:-30 dBm

Chế độ chờ: Công suất phát xạ giả không vượt quá các giá trị tương ứng dưới đây.

+Các tần số 30 MHz<= f <= 1 GHz: -57 dBm

+Các tần số 1 GHz<= f <= 12,75 GHz:-47 dBm

Phát xạ giả băng rộng:

Chế độ hoạt động: Công suất phát xạ giả không vượt quá các giá trị tương ứng dưới đây.

+Các tần số 30 MHz<= f <= 1 GHz: -86 dBm/Hz

+Các tần số 1,8 MHz<= f <= 1,9 GHz; 5,15 GHz <= f <=5,3 GHz : -97 dBm/Hz

+Các tần số khác trong khoảng1 GHz<= f <= 12,75 GHz:-80 dBm/Hz

Chế độ chờ: Công suất phát xạ giả không vượt quá các giá trị tương ứng dưới đây.

+Các tần số 30 MHz<= f <= 1 GHz: -107 dBm/Hz

+Các tần số 1 GHz<= f <= 12,75 GHz:-97 dBm/Hz

Tại các băng tần 5150 ÷ 5250 MHz, 5250 ÷ 5350 MHz:

+Tần số 47 MHz <= f <= 74 MHz; 87,5 MHz <= f <= 118 MHz; 174 MHz <= f <= 230 MHz; 470 MHz <= f <= 862 MHz: -54 dBm ERP (với băng thông 100 kHz)

+Các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz: -36 dBm ERP (với băng thông 100 kHz)

+Tần số 1 GHz <= f <= 26,5 GHz: -30 dBm ERP (với băng thông 1 MHz)

2. Các điều kiện khác

Các thiết bị WLAN hoạt động trong băng tần 5150 ÷ 5250 MHz chỉ được sử dụng trong nhà (Indoor use).

Các hệ thống truy nhập vô tuyến họat động trong băng tần 5250 ÷ 5350 MHz phải có khả năng lựa chọn kênh tần số động (DFS: Dynamic Frequency Selection) và điều khiển công suất máy phát (TPC: Transmitter Power Control).

Các thiết bị WLAN được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ phải tuân theo các quy định về cung cấp dịch vụ của Bộ Thông tin Truyền thông.

Các thủ tục khác