Trung tâm I ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý tần số năm 2018 với 11 Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn

07/02/2018

(rfd.gov.vn)- Trên cơ sở thỏa thuận phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện đã ký kết giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I và các Sở TTTT trên địa bàn, trong tháng 1 vừa qua, Trung tâm I đã lần lượt ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý tần số, thiết bị phát sóng VTĐ năm 2018 với 11 Sở TTTT, gồm: Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm I và các Sở TTTT bao gồm 06 nội dung với 18 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Trung tâm I sẽ chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số VTĐ; cấp phép tần số đối với đài truyền thanh không dây và các đài theo phân cấp của Cục Tần số VTĐ; kiểm soát đảm bảo an toàn, an ninh thông tin VTĐ cho các sự kiện lớn của đất nước; thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của Trung tâm; xử lý và giải quyết can nhiễu VTĐ; đo, kiểm tra thông số kỹ thuật đối với các thiết bị phát sóng VTĐ; đảm bảo cơ sở dữ liệu tần số VTĐ trên địa bàn;…

Trung tâm I ký Kế hoạch phối hợp quản lý tần số VTĐ năm 2018 với Sở TTTT thành phố Hà Nội

Các Sở TTTT chủ trì, phối hợp với Trung tâm thực hiện những nội dung như: Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản tăng cường quản lý tần số VTĐ, triển khai đề án số hóa truyền hình (đối với các Sở TTTT Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình); tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số VTĐ với các hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị tuyên truyền, đăng tin, bài viết trên các ấn phẩm truyền thông của Sở  TTTT, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp phép sử dụng tần số VTĐ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Sở; tăng cường quản lý thiết bị VTĐ công suất nhỏ, bộ đàm; quản lý chất lượng thiết bị VTĐ lưu thông trên địa bàn;… 

Trung tâm I ký Kế hoạch phối hợp quản lý tần số VTĐ năm 2018 với Sở TTTT tỉnh Bắc Ninh

Đặc biệt, với xu hướng phát triển thành phố thông minh hiện nay, Trung tâm I đã đề nghị các Sở chủ trì, tăng cường thẩm định về tần số và thiết bị VTĐ trong dự án phát triển thành phố thông minh của địa phương mình.

Kế hoạch phối hợp quản lý tần số VTĐ được ký định kỳ hàng năm giữa Trung tâm I với từng Sở TTTT trên địa bàn là căn cứ để các bên chủ động triển khai và hoàn thành những nội dung đã thống nhất, đảm bảo cho các mạng thông tin VTĐ hoạt động tốt. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế. 

Thanh Hòa