Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý tần số năm 2021 với 11 Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn

31/12/2020

(rfd.gov.vn)- Tháng 12/2020, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý tần số và thiết bị phát sóng VTĐ tại địa phương năm 2021 với 11 Sở TTTT thuộc địa bàn, gồm: Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm I và các Sở TTTT bao gồm 06 nội dung với 19 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Trung tâm I sẽ chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về sử dụng tần số, thiết bị VTĐ; cấp phép tần số đối với đài truyền thanh không dây, thiết bị VTĐ đặt trên phương tiện nghề cá theo phân cấp của Cục Tần số VTĐ; kiểm soát, xử lý can nhiễu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin VTĐ cho các sự kiện lớn của đất nước; thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch của Bộ TTTT và của Cục Tần số VTĐ; thanh tra, kiểm tra đột xuất ; xử lý và giải quyết can nhiễu VTĐ.

Ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Trung tâm I và ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc Sở TTTT Hà Nội ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2021.

Các Sở TTTT chủ trì, phối hợp với Trung tâm I thực hiện những nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số VTĐ với các hình thức phù hợp (tổ chức hội nghị tuyên truyền; đăng tin, bài viết trên cổng thông tin điện tử của Sở  TTTT và tỉnh, thành phố); hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép Giấy phép tần số, thiết bị VTĐ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; định kỳ hàng tháng nhắc gia hạn đối với các Giấy phép còn thời hạn 60 ngày trở xuống; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Sở về công tác quản lý chất lượng thiết bị VTĐ; thực hiện thanh tra, kiểm tra chứng nhận hợp quy đối với các thiết bị VTĐ lưu thông trên thị trường (chú trọng đối với thiết bị âm thanh không dây, thiết bị bộ đàm); thẩm định tần số và thiết bị VTĐ trong các dự án phát triển thành phố thông minh.

Kiểm soát, xử  lý can nhiễu tần số đảm bảo thông suốt, an toàn, an ninh thông tin VTĐ phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Seagames 31 là một nội dung phối hợp quan trọng trong năm 2021 giữa Trung tâm I và một số Sở TTTT trên địa bàn.

Đoàn Minh Trang