Địa chỉ liên hệ của Cục Tần số vô tuyến điện

28/03/2014

Địa chỉ: Số 115, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Email: contact@rfd.gov.vn. Điện thoại: (84-24) 3556 4919. Fax: (84-24) 3556 4930.

Vị trí của các đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện:

Tầng 21: Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục, Văn thư Cục.

Tầng 22: Văn phòng Cục, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tài chính - Kế toán.

Tầng 23: Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số, Phòng Ấn định và Cấp phép tần số.

Tầng 24: Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thanh tra, Phòng Kiểm soát tần số.

Tầng 25: Phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế, Văn phòng Đảng ủy Cục, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I.

Tầng 26 và tầng 27: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I.

Tầng 3: Trung tâm Kỹ thuật.

Tầng 2: Phòng Lưu trữ tài liệu (Văn phòng Cục).

Tầng 1: Phòng đo EMC.