Cục Tần số vô tuyến điện tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2018

11/03/2018

(rfd.gov.vn)- Ngày 08/3/2018, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2018, với sự tham dự của 92 đại biểu được bầu từ các đơn vị trong toàn Cục. Cục trưởng Đoàn Quang Hoan và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Lê Văn Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.

Tiến tới Hội nghị này, trong tháng 01/2018, 18 đơn vị thuộc Cục đã tổ chức Hội nghị CCVC cấp đơn vị để thảo luận, góp ý cho các báo cáo của Cục về: Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 và một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2018; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2017; tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và mục tiêu, biện pháp thi đua năm 2018; đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi tài chính; kiểm điểm trách nhiệm của Cục trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017;… Thông qua các Hội nghị, các đơn vị đã có có hơn 50 ý kiến góp ý, đề xuất gửi đến Lãnh đạo Cục và BCH Công đoàn Cục.

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Lãnh đạo Cục và BCH Công đoàn Cục đã tiếp thu, giải trình thấu đáo các ý kiến đề xuất, góp ý nêu trên và các ý kiến được nêu tại Hội nghị này.

Cục trưởng Đoàn Quang Hoan và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Lê Văn Tuấn đồng chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan khẳng định năm 2017, Cục tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra, được Bộ TTTT đánh giá cao và được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Tuy vậy vẫn còn một số nội dung chưa đạt kết quả như mong muốn, cần tập trung thúc đẩy trong thời gian tới.

Cục trưởng đề nghị trong năm 2018, Cục tiếp tục chú trọng công tác xây dựng văn bản pháp luật, quy hoạch tần số nhằm thực thi tốt Luật Tần số VTĐ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là xây dựng quy hoạch băng tần 700MHz; sửa đổi quy hoạch phân kênh; quy định sửa đổi Danh mục các thiết bị miễn cấp phép.

“Việc xây dựng các văn bản này cần phải tính toán kỹ đến các yếu tố để vừa đảm bảo cho các hệ thống vô tuyến điện hoạt động bình thường, vừa giảm sức ép về xử lý can nhiễu cho Cục” - Cục trưởng Đoàn Quang Hoan lưu ý.

Cùng với đó, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Cấp phép băng tần 2.6GHz; chuyển đổi kênh truyền hình và giải phóng băng tần; tăng cường kiểm soát tần số và xử lý can nhiễu; triển khai nhiệm vụ quản lý được an toàn bức xạ VTĐ; hoàn thành kế hoạch phối hợp tần số biên giới với các nước láng giềng, phối hợp quản lý tần số tại địa phương với các Sở TTTT; tuyển dụng công chức để đắp ứng nhu cầu về nhân lực tăng cao hiện nay của Cục;…

Cục trưởng mong muốn rằng, với truyền thống của Cục, cùng sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, CCVC và người lao động, Cục Tần số VTĐ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, với một mục tiêu cao nhất là duy trì sự phát triển và lớn mạnh của Cục Tần số VTĐ, từ đó đảm bảo đời sống và môi trường làm việc thuận lợi cho CCVC&NLĐ trong Cục. 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018 với 13 nội dung chính, như: Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác năm 2018 của Cục Tần số VTĐ đảm bảo tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên; thực hiện cơ chế tài chính đảm bảo chi thường xuyên, tiền lương và thu cho CCVC; tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay và những năm tiếp theo; đổi mới công tác quản lý, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ; không ngừng đổi mới nội dung công tác thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC và người lao động; nghiên cứu tổ chức các hoạt động tạo điều kiện gắn kết, tái tạo sức lao động, duy trì đời sống tinh thần cho CCVC; tiếp tục triển khai các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; chú trọng, tạo điều kiện nâng cao trình độ cho CCVC thông qua việc bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học và ngoại ngữ;...

Cũng tại Hội nghị này, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan và Chủ tịch Công đoàn Lê Văn Tuấn đã ký kết Giao ước thi đua năm 2018 giữa Lãnh đạo Cục và BCH Công đoàn Cục; Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 07 đồng chí.

Hồng Hạnh