Trung tâm I triển khai kiểm soát, xử lý can nhiễu tần số phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

23/01/2021

(rfd.gov.vn)- Ngày 22/1/2021, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Cục Tần số vô tuyến điện đã triển khai Kế hoạch kiểm soát, xử lý nhiễu tần số vô tuyến điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Cục trưởng tập sự Lê Thái Hòa đến kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị kiểm soát, xử lý can nhiễu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Tại cuộc họp triển khai, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Trung tâm I đã thông báo kế hoạch triển khai kiểm soát, xử lý can nhiễu bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và quán triệt các quy định về công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Trung tâm I sẽ tiến hành kiểm soát 24/24 tại các trạm kiểm soát tần số V/UHF cố định, lưu động trên tất cả các băng tần, các tần số sử dụng phục vụ Đại hội; xử lý ngay can nhiễu khi có can nhiễu xảy ra; báo cáo kết quả kiểm soát, xử lý can nhiễu hàng ngày cho Lãnh đạo Cục trực chỉ huy, điều hành. Ông Đông chỉ đạo các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác kiểm soát tần số VTĐ, xử lý can nhiễu phục vụ Đại hội Đảng; tuyệt đối chấp hành các quy định của Tiểu ban An ninh phục vụ Đại hội, của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Cục Tần số VTĐ.

Ông Nguyễn Phương Đông chỉ đạo triển khai Kế hoạch kiểm soát, xử lý nhiễu tần số phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

"Kiểm soát, xử lý can nhiễu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII là nhiệm vụ rất quan trọng, đây là vinh dự, trách nhiệm to lớn của Cục, của Trung tâm. Trong những năm qua, Trung tâm I đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm soát tần số, xử lý can nhiễu phục vụ nhiều sự kiện lớn của đất nước và quốc tế tổ chức tại Hà Nội, vì vậy, Lãnh đạo Trung tâm yêu cầu tất cả CCVC nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" – ông Nguyễn Phương Đông nhấn mạnh.

Trung tâm I đã triển khai kiểm soát, đo tín hiệu trong và ngoài khu vực diễn ra Đại hội

Minh Trang