Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 7 văn bản

Luật Bộ luật dân sự

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Ngày ban hành: 24/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Ngày ban hành: 20/06/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật Thanh tra

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

Ngày ban hành: 15/11/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật Tần số Vô tuyến điện

Luật Tần số Vô tuyến điện của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/11/2009/QH12

Ngày ban hành: 23/11/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật công nghệ thông tin

Luật công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 67/2006/QH11

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật giao dịch điện tử

Luật giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 29/11/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật cạnh tranh

Luật cạnh tranh

Ngày ban hành: 25/12/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực