Ban Chấp hành Công đoàn Cục Tần số vô tuyến điện nhiệm kỳ 2018 - 2023

12/03/2018

(rfd.gov.vn)- Đại hội đại biểu Công đoàn Cục Tần số VTĐ lần thứ I tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 08 - 09/3/2018 đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 11 đồng chí.

BCH Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2018-2023 chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Công đoàn TTTT Việt Nam Chu Văn Bình và Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ Đoàn Quang Hoan.

BCH Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Kết quả cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Phương Anh, Phó Cục trưởng - Chủ tịch.

2. Đồng chí Trịnh Khắc Cường, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Phó Chủ tịch.

3. Đồng chí Đỗ Hưng Hà, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên Ban Thường vụ.

4. Đồng chí An Xuân Hải, Trưởng Phòng Thanh tra - Ủy viên Ban chấp hành.

5. Đồng chí Lê Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - Ủy viên Ban chấp hành.

6. Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan Cục Tần số VTĐ - Ủy viên Ban chấp hành.

7. Đồng chí Nguyễn Phú Hà, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III - Ủy viên Ban chấp hành.

8. Đồng chí Lê Công Thành, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Tần số VTĐ khu vực II - Ủy viên Ban chấp hành.

9. Đồng chí Chu Quang Thành, Trưởng Phòng Kế hoạch - Phát triển dịch vụ, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật - Ủy viên Ban chấp hành.

10. Đồng chí Đoàn Minh Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục, Phó Trưởng Đài Kiểm soát - Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I - Ủy viên Ban chấp hành.

11. Đồng chí Lê Bình Thị Thùy Dương, Chuyên viên Phòng Thanh tra - Ủy viên Ban chấp hành.

Tân Chủ tịch Công đoàn Cục Tần số VTĐ Nguyễn Phương Anh thay mặt Ban Chấp hành phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2018 - 2023 cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí An Xuân Hải, Trưởng Phòng Thanh tra, Ủy viên BCH Công đoàn Cục - Chủ nhiệm Ủy ban.

2. Đồng chí Vũ Quốc Khánh, Chuyên viên Phòng Thanh tra - Ủy viên.

3. Đồng chí Hà Tiến Công, Chuyên viên Phòng Kiểm soát tần số - Ủy viên.

4. Đồng chí Hồ Lê Tùng, Chuyên viên Trung tâm Tần số VTĐ khu vực II - Ủy viên.

5. Đồng chí Dương Hoàng Giang, Chuyên viên Trung tâm Kỹ thuật - Ủy viên.

Hồng Hạnh