• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thông báo trúng thầu gói thầu “Thiết bị thay thế trạm kiểm soát V/UHF (trạm cố định) tại Củ Chi” thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 (đợt 03) của Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Gói thầu “Thiết bị thay thế trạm kiểm soát V/UHF (trạm cố định) tại Củ Chi” thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021 (đợt 03) của Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông – Tin học

Giá trúng thầu: 8.145.000.000 VNĐ, đã bao gồm thuế GTGT